เปลี่ยนอาหารยี่ห้อใหม่แก่สุนัขอย่างไรให้ถูกวิธี


เปลี่ยนอาหารยี่ห้อใหม่แก่สุนัขอย่างไรให้ถูกวิธี

 

เคล็ดลับน่ารู้ในการเปลี่ยนอาหารยี่ห้อใหม่ให้กับสุนัขอย่างเหมาะสม!

            การเลือกอาหารใหม่ให้กับสุนัข ถือว่าเป็นหนึ่งในเรื่องที่ท้าทาย เนื่องจากคุณจำเป็นที่จะต้องเลือกสรรอาหารที่ให้ความสมดุลระหว่างสุขภาพ กับความสุขในการทานของสุนัข ในขณะที่เริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงอาหารอีกด้วย ซึ่งคุณสามารถดำเนินตามขั้นตอนที่เรากำลังจะแนะนำดังต่อไปนี้ เพื่อช่วยในการเปลี่ยนการกินของสุนัขของคุณไปเป็นอาหารยี่ห้อใหม่ได้อย่าเป็นธรรมชาติ

            คุณสามารถเริ่มต้นจาก การค่อยๆเริ่มผสมอาหารชนิดใหม่รวมลงไปในอาหารเก่าของสุนัขจำนวนทีละน้อยๆ เพื่อบรรเทาการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างกะทันหัน แล้วจึงค่อยๆเพิ่มปริมาณอาหารใหม่เข้าไปเรื่อยๆ ประมาณ 7-10 วัน จนกระทั่งสุนัขของคุณจะเริ่มเคยชินกับอาหารชนิดใหม่ปริมาณมาก ที่มาแทนที่อาหารเก่าได้อย่างเป็นธรรมชาติ ดังต่อไปนี้

            วันที่ 1-2 เริ่มผสมอาหารใหม่ลงไปในอาหารเก่าของสุนัขในอัตรา 1/8 ส่วน

            วันที่ 3-4 เพิ่มการผสมอาหารใหม่ลงไปเป็นอัตรา 2-2.5/8 ส่วน

            วันที่ 5-7 ควรเพิ่มปริมาณอาหารใหม่ ให้มีจำนวนมากกว่าอาหารเก่าในชามอาหารสุนัขของคุณ ในอัตรา 2/3 ส่วน

            วันที่ 7-10 เพิ่มปริมาณอาหารใหม่ให้กลายเป็นส่วนใหญ่ของอาหารที่สุนัขของคุณรับประทาน พร้อมกับลดปริมาณอาหารเก่าให้น้อยลงไปอีก หรือเปลี่ยนอาหารทั้งหมดภายในชามให้กลายเป็นอาหารยี่ห้อใหม่ทั้งหมด ซึ่งสุนัขที่เริ่มเคยชินกับรสชาติของหาอาหารใหม่ ก็จะสามารถทำการกินอาหารชนิดใหม่ต่อไปได้โดยที่ไม่เกิดอาการต่อต้านอย่างเป็นธรรมชาติ

            แนวทางในการเปลี่ยนแปลงอาหารที่ได้แนะนำไปนี้ จะช่วยทำให้สุนัขของคุณสามารถเปลี่ยนมาทานอาหารใหม่ได้ในเชิงบวก อย่างเป็นธรรมชาติ มากกว่าการบังคับเปลี่ยนอาหารอย่างกะทันหัน ซึ่งจะเป็นการฝืนใจสุนัข และทำให้เกิดทัศนคติเชิงลบต่ออาหารชนิดใหม่