แนะนำ 10 งานในจังหวัดสมุทรสาคร ที่บอกเลยว่าเปิดรับหาบ่อยที่ไม่ควรพลาด!

แนะนำ 10 งานในจังหวัดสมุทรสาคร ที่บอกเลยว่าเปิดรับหาบ่อยที่ไม่ควรพลาด!

 

หางานสมุทรสาคร งานออฟฟิศ งานไหนดี เปิดรับสมัครบ่อย

            สำหรับคนที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ก็คงอยากที่เริ่มต้นมองหางานที่สามารถทำได้ใกล้ที่พักของตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานประเภทออฟฟิศ ที่เรียกได้ว่าเป็นงานสุดฮิตของยุคนี้ เพราะนอกจากองค์กรต่างๆจะมีการเปิดรับสมัครคนเข้ามาทำงานในออฟฟิศกันบ่อยๆแล้ว งานออฟฟิศเองก็ค่อนข้างที่จะมีรายได้ที่ดี มีสวัสดิการต่างๆ ที่น่าสนใจกันอีกมากมายเลยทีเดียว ดังนั้น ถ้าหากใครที่กำลังมอง หางานสมุทรสาคร อยู่แล้วอยากรู้ว่ามีงานออฟฟิศ งานสำนักงานประเภทใดที่เปิดรับสมัครบ่อยๆ ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร รับรองว่าถ้าหากคุณอ่านบทความนี้จนจบ จะเข้าใจประเภทงาน หางานสมุทรสาคร ที่มักเปิดรับสมัครได้อย่างถ่องแท้มากยิ่งขึ้น

 

หางานสมุทรสาคร งานออฟฟิศแบบไหน ที่มักเปิดรับสมัครบ่อยๆ?

1.เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน ทำหน้าที่จัดทำบัญชี และการเงิน รายรับ-รายจ่าย คำนวณภาษี ให้เป็นไปตามหลักการทำบัญชีอย่างถูกต้องเหมาะสม

2.เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ทำหน้าที่ช่วยทำงานด้านเอกสาร ฝึกอบรม และงานด้านเอกสารต่างๆในแผนก จัดทำบัญชี ทรัพย์สินของทางบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมาย

3.พนักงานธุรการ ทำหน้าที่ในการจัดทำเอกสาร จัดเก็บเอกสาร คีย์ข้อมูล ติดต่อประสานงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4.ผู้จัดการสาขา ทำหน้าที่ในการบริหารกิจการภายในของบริษัท ให้เป็นไปตามที่เป้าหมายกำหนด และนโยบายอื่นๆที่ทางบริษัทเป็นผู้กำหนด ควบคุม ดูแล พนักงานในสาขา ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุม ดูแลระบบการทำงานภายในสาขาทั้งหมด ป้องกันและแก้ไข ปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.ผู้จัดการฝ่ายขาย เป็นหนึ่งในตำแหน่งงาน ที่มีการปิดรับสมัคร หางานสมุทรสาคร อยู่บ่อยครั้ง ทำหน้าที่ในการกระตุ้นยอดขาย และกำหนดทิศทางให้กับพนักงานขายที่ดูแล ให้ไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมกับทำการประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ให้กับพนักงานขาย ช่วยแก้ไขปัญหา และข้อโต้แย้ง ระหว่างพนักงานขายกับลูกค้า ทำรายการติดต่อลูกค้าให้กับพนักงานขายเป็นรายวัน สัปดาห์ และทำการอนุมัติงานด้านการขาย

6.เจ้าหน้าที่ประสานงาน ทำหน้าที่ในการติดต่อประสานงานทั่วไป ภายในหน่วยงาน และกับภาครัฐ ทั้งภายในเขตตัวเมือง หางานชัยภูมิ และเขตพื้นที่ใกล้เคียง

7.เจ้าหน้าที่การตลาด ทำหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ที่บริษัทจัดขึ้น อาทิเช่น การออกบูธ วิจัยข้อมูลทางการตลาด และจัดการอีเวนท์ต่างๆ เป็นต้น

8.เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ทำหน้าที่ในการรับโทรศัพท์ ให้บริการตอบข้อสงสัยแก่ลูกค้าที่ทำการโทรศัพท์เข้ามาสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลของทางบริษัท และงานอื่นๆ หน้าจอคอมพิวเตอร์ ทำการติดต่อลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี กับลูกค้ารายใหม่ และให้ข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์ต่างๆแก่ลูกค้ารายเดิม เพื่อรักษาผลประโยชน์โดยรวมของลูกค้า ในระยะเวลาที่กำหนด

9.ผู้ช่วยตรวจสอบบัญชี ทำหน้าที่ในการเป็นผู้ช่วยตรวจสอบบัญชี ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ที่มีการยอมรับโดยทั่วไปตามมาตรฐานสากล

10.เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย เป็นหนึ่งใน หางานสมุทรสาคร ที่มีการเปิดรับอยู่บ่อยๆ ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการออกใบเสนอราคา ใบเสร็จ และการสั่งซื้อสินค้า รวมไปถึงการสรุปยอดขาย ยอดซื้อ รายวัน และการติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ภายในบริษัทที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น และเป็นหนึ่งในงานด้านธุรการ เอกสาร ที่มักมีการเปิดรับสมัคร หางานชัยภูมิ กันอยู่บ่อยๆ ทีเดียว

แบ่งปัน: