บรรเทาและบำบัดอาการโรคทางจิตด้วยวิตามินซี


บรรเทาและบำบัดอาการโรคทางจิตด้วยวิตามินซี

โรคทางจิต บรรเทาให้อาการดีขึ้นได้ด้วยวิตามินซี

            “โรคทางจิต” เป็นอาการทางจิตเวช ที่แม้ว่าจะไม่ได้พบกันได้บ่อยๆ แต่ก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้จากปัจจัยหลายๆอย่าง โดยเฉพาะในด้านของความตึงเครียดทางอารมณ์ ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจนัก ที่วงการแพทย์ทั่วโลก จะมีการนำวิตามินซี ที่ได้รับการยอมรับว่า มีคุณสมบัติสุดพิเศษในการหย่อนอารมณ์ที่เคยตึงเปรี๊ยะ ที่เป็นสาเหตุสำคัญที่นำไปสู่การเกิด โรคทางจิต ขึ้น มาใช้ในการป้องกัน และบำบัดผู้ป่วย กันอย่างมากมายเลยทีเดียว ซึ่งบทความในวันนี้ ได้ทำการรวบรวมผลงานการศึกษาที่น่าสนใจ เกี่ยวกับการนำวิตามินซี มาใช้บำบัดอาการของ โรคทางจิต เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนความจริงในเรื่องนี้กันครับ

Brent A. Bauer แพทยศาสตร์บัณฑิต ผู้ที่ได้ทำการศึกษาวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างวิตามินซี กับ อาการซึมเศร้า ได้ผลสรุปของการศึกษาที่มีความน่าสนใจอย่างมาก ผู้ที่ขาดวิตามินซี มักจะก่อให้เกิดอาการเหนื่อย หรือมีความหดหู่ในชีวิต มากกว่าคนที่ได้รับวิตามินซีในระดับที่พอเหมาะ นอกจากนี้ ในการศึกษาอีกหลายๆกรณี ยังช่วยแสดงให้เห็นว่า วิตามินซีนั้น มีผลกระทบต่อการยกระดับอารมณ์ในเชิงบวก ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจนักที่ในปัจจุบัน บรรดานักค้นคว้าวิจัยทั่วโลก ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของวิตามินซี ในด้านความสัมพันธ์กับ อาการซึมเศร้า จึงได้มีการตื่นตัว ค้นคว้าวิจัยในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ

นอกจากนี้ Vitamin C  เป็นหนึ่งใน ยาคลายเครียด ตามธรรมชาติ วิตามินซี ส่งผลต่อฮอร์โมนคอติซอล หรือที่เรียกกันอย่างติดปากว่าฮอร์โมนความเครียด แถมยังช่วยป้องกันไม่ให้เจ้าฮอร์โมนเหล่านี้ ปรากฏตัวออกมามากนักในสถานการณ์ที่กดดัน ซึ่งช่วยเพิ่มความเยือกเย็นในการตัดสินใจมากยิ่งขึ้นเป็นอย่างมาก ทำให้วิตามินซี เหมาะอย่างมากในการป้องกัน บรรเทา อาการของ โรคทางจิต นั่นเอง

ในปี 2014 นักวิจัยได้ทำการศึกษาแล้วพบว่า วิตามินซี มีความสำคัญอย่างมากต่ออาการนอนไม่หลับ คนที่มีปริมาณของวิตามินซีในเลือดในระดับที่ต่ำ มักจะเกิดอาการนอนหลับไม่สนิท ตื่นขึ้นมาในช่วงเวลากลางดึกบ่อยๆ ในขณะที่ผลงานการศึกษาของนักวิจัย จากมหาวิทยาลัยแพนซิล พบว่า คนที่มีปริมาณวิตามินซีในเลือดต่ำ จะส่งผลให้มีการพักผ่อนนอนหลับได้เพียงวันละ 5-6 ชั่วโมง ต่อคืน เท่านั้น ทำให้ร่างกายไม่ได้รับการนอนหลับพักผ่อนอย่างพอเพียง

บรรดาเหล่าแพทย์ และนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก ต่างได้พยายามค้นคว้าวิจัย ประโยชน์ของวิตามินซีกันมาอย่างช้านาน จนกระทั่งพบว่า นอกจากวิตามินซี จะสามารถช่วยในการต่อต้านอาการไข้หวัด และโรคมะเร็ง ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว วิตามันซี ยังช่วยลดผลกระทบทั้งในด้านของร่างกาย จิตใจ รวมไปถึงช่วยลดความเครียด ยาแก้เครียด ในมนุษย์เป็นอย่างมากเลยทีเดียว ซึ่งผลการวิจัยนี้ ผู้เขียนก็ไม่ได้กล่าวขึ้นมาลอยๆ เพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยของเหล่า PT Staff ที่เป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์ ในเดือนเมษายน ปี 2003

            คนที่ได้รับวิตามินซีในระดับสูงเป็นประจำทุกวัน มีแนวโน้มว่าความเครียด และอาการ เครียดลงกระเพาะ ที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์เฉียบพลันลดน้อยลง ทำให้พวกเขาสามารถกลับมาหายเครียดได้อย่างรวดเร็วมากกว่าคนที่ได้รับวิตามินซีในระดับต่ำนั่นเอง

            นักวิจัยชาวเยรอรมัน ได้ทำการศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมกันทดลอง 120 คน พร้อมกับสร้างสถานการณ์แรงกดดันให้ผู้เข้าร่วมทั้งหมดออกไปพูดต่อหน้าที่สาธารณะ ผลการวิจัยพบว่า ผู้เข้าร่วมการทดสอบครึ่งหนึ่ง ที่ได้รับวิตามินซี เป็นปริมาณ 1000 มิลลิกรัม มีอัตราความ เครียดลงกระเพาะ ที่น้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับวิตามินซี อย่างมีนัยยะสำคัญ ทำให้วิตามินซี ได้รับการยอมรับจากกลุ่มนักวิจัยทั่วโลกว่า มันมีประโยชน์อย่างมากในการเป็น ยาแก้เครียด ลดความเครียด และอาการของ โรคทางจิต ไม่ให้กำเริบขึ้น

            อย่างไรก็ตาม วิตามินซี เป็นสิ่งที่ร่างกายของคนเราไม่สามารถสังเคราะห์ขึ้นได้เองตามธรรมชาติ จึงจำเป็นที่จะต้องทำการทานเสริมจากบรรดาปัก และผลไม้ต่างๆ ที่อุดมไปด้วยวิตามินซี เป็นประจำในปริมาณที่พอเหมาะทุกวัน และยังสามารถทานวิตามินซีแบบสำเร็จรูปเข้ามาช่วยเสริมความต้องการของร่างกายได้ แต่ไม่ควรเกินปริมาณมากกว่า 2,000 มิลลิกรัม ในหนึ่งวัน