อาหารสุนัข royal canin ตามท้องตลาดกับคลินิกรักษาสัตว์แตกต่างกันอย่างไร


อาหารสุนัข royal canin ตามท้องตลาดกับคลินิกรักษาสัตว์แตกต่างกันอย่างไร

 

อยากซื้ออาหารสุนัข royal canin แบบขายในคลินิกสัตว์กับข้างนอกต่างกันหรือเปล่า!?

            สำหรับคนเลี้ยงสุนัขหลายๆคนที่เคยพาสุนัขที่เจ็บป่วยไปเข้าทำการรักษาที่คลินิกสัตว์ ก็คงอาจจะเคยสังเกตเห็นอาหารสุนัข royal canin ที่วางจำหน่ายอยู่ในคลินิกสัตว์ ที่มีทั้งลักษณะของถึงผลิตภัณฑ์ สูตรอาหาร และเรื่องของราคา จนอาจจะทำให้หลายๆคนเกิดความสงสัยว่า ทั้งๆที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุนัข royal canin ภายใต้แบรนด์เดียวกัน แต่ทำไมจึงมีความแตกต่างกันมาถึงขนาดนั้น ซึ่งในบทความชิ้นนี้จะขอทำหน้าที่อธิบายว่า อาหารสุนัข royal canin ที่หาซื้อได้ตามท้องตลาด กับตามคลินิกสัตว์เลี้ยงนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไร

 

ข้อแตกต่างของอาหารสุนัข royal canin ที่ขายในท้องตลาดกับในคลินิกสัตว์

            อาหารสุนัข royal canin ที่วางขายอยู่ภายในคลินิกสัตว์ จะมีความแตกต่างจากที่วางขายอยู่ในท้องตลาด โดยสามารถทำการอธิบายออกได้กว้างๆ ดังต่อไปนี้

 

1.อาหารสุนัข royal canin: เป็นอาหารประกอบการรักษาโรคสำหรับสุนัข

             สำหรับสูตร Royal Canin Veterinary Diets จะเน้นหลักทางโภชนาการในการบำรุงร่างกายของสุนัขในขณะที่กำลังเจ็บป่วยจากโรคต่างๆ ซึ่งสัตวแพทย์ประจำคลินิกสัตว์นั้นๆจะเป็นผู้ทำการแนะนำอาหารที่เหมาะสมให้กับสัตว์ที่ป่วยที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละโรค

 

2.อาหารสุนัข royal canin: ช่วยบำรุงสุขภาพสำหรับสุนัข

            สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารสุนัข royal canin สูตร Royal canin Veterinary Care Nutrtion เพื่อให้สัตวแพทย์ สามารถเลือกโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีให้กับสุนัข ด้วยแนวคิดที่ต้องการให้สุนัขได้รับโภชนาการอย่างครบถ้วนเหมาะสมตามช่วงอายุ ขนาด และความต้องการพิเศษ เพื่อลดโอกาสการเกิดโรค

 

3.อาหารสุนัข royal canin: ส่วนผสมที่นำมาใช้ทำอาหารสุนัขดีกว่าที่ขายในท้องตลาด

เนื่องจากเป็นสูตร Vet Size ที่เน้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพของสุนัขที่ดีกว่า เช่น ในด้านของสารอาหาร สารเสริม และวิตามินต่างๆภายในอาหาร เป็นต้น เนื่องจากวัตถุดิบที่นำมาใช้เป็นส่วนผสมที่ดีกว่าผลิตภัณฑ์อาหารสุนัข royal canin ในท้องตลาด ทำให้ราคาของอาหารสุนัข royal canin วางขายอยู่ตามคลินิกสัตว์นั้น มีราคาที่แพงมากกว่าที่วางขายอยู่ในท้องตลาดเล็กน้อยตามไปด้วยเช่นกัน

 

4. อาหารสุนัข royal canin: มีจำหน่ายเฉพาะในคลินิกสัตว์เท่านั้น

            เนื่องจากเป็นสูตรอาหารที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยในการบำรุงทางด้านโภชนาการสำหรับสุนัขที่มีอาหารเจ็บป่วย และเพื่อช่วยในการบำรุงร่างกายของสุนัขตามความต้องการที่แตกต่างกันออกไปโดยเฉพาะ

            กล่าวโดยสรุป อาหารสุนัข royal canin ที่มีการวางจำหน่ายอยู่ตามคลินิกรักษาสัตว์นั้น เป็นสูตรที่เน้นในการช่วยบำรุงร่างกาย และรักษาโรคโดยเฉพาะ ซึ่งส่วนผสมทำมาจากวัตถุดิบชั้นดี ที่เน้นหลักโภชนาการในการบำรุงรักษาร่างกายที่แตกต่างกันออกไปตามความต้องการของสุนัข และการวินิจฉัยโรคของสัตวแพทย์ ซึ่งราคาของอาหารสุนัข royal canin ที่วางจำหน่ายอยู่ภายในคลินิกสัตว์ จะสูงกว่าอาหารในท้องตลาดทั่วไป ขึ้นอยู่กับความเฉพาะเจาะจงในการรักษาโรคว่าเป็นประเภทใด

 

แนวคิดในการพัฒนาอาหารสุนัข royal canin ที่วางจำหน่ายอยู่ในคลินิกสัตว์

            อาหารสุนัข royal canin ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ.1968 โดยสัตวแพทย์ชาวฝรั่งเศส ชื่อว่า Jean Cathary ผู้ที่ให้ความสำคัญต่อการคิดค้นพัฒนาโภชนาการเพื่อสุขภาพ และโภชนาการบำบัดประกอบการรักษาโรค ทำให้ในปัจจุบันอาหารสุนัข royal canin ได้ทำการพัฒนาอาหารประกอบโรคสำหรับสุนัขที่มีอาการเจ็บป่วย โดยการจัดจำหน่ายตามคลินิกรักษาสัตว์โดยเฉพาะ เพื่อให้สุนัขสามารถฟื้นตัวจากความเจ็บป่วย มีสุขภาพที่ดีได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นตลอดช่วงอายุขัย โดยเน้นการให้สุนัข สามารถได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน ในขณะที่ร่างกายแข็งแรง หรือแม้แต่ในภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บป่วยก็ตาม